تمامی سخنرانان و اساتید حاضر

در سومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

دکتر زهره هراتیان
دکتر زهره هراتیانمدیر پزشکی سازمان لیگ ، مدرس و نماینده پزشکی فیفا و ای اف سی
دکتر زهره هراتیان
دکتر زهره هراتیانمدیر پزشکی سازمان لیگ ، مدرس و نماینده پزشکی فیفا و ای اف سی
 • نماینده و مدرس پزشکی فیفا ، ای اف سی و فدراسیون جهانی بدمینتون
 • مدیر پزشکی سازمان لیگ
 • عضو کمیسیون روابط بین الملل کمیته ملی المپیک ایران
 • بهترین نماینده پزشکی جوان کنفدراسیون فوتبال آسیا 2015-2019

بورد تخصصی پزشکی ورزشی


دكتر ابوالفضل باقري فرد
دكتر ابوالفضل باقري فرد رئيس بيمارستان شفايحيائيان ، مديرگروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
دكتر ابوالفضل باقري فرد
دكتر ابوالفضل باقري فرد رئيس بيمارستان شفايحيائيان ، مديرگروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • عضوء هيئت علمي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • عضوء انجمن ارتوپدي ايران
 • عضوء انجمن جراحي زانو ، آتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران
 • رئيس بيمارستان شفايحيائيان
 • عضوء كميته تجهيزات وزارت بهداشت

اخذ فلوشيپ جراحي زانو از دانشگاه علوم پزشكي تهران


دکتر محمد رازی
دکتر محمد رازیرئیس انجمن ارتوپدی ایران IOA
دکتر محمد رازی
دکتر محمد رازیرئیس انجمن ارتوپدی ایران IOA
 • رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و تروماتولوژی ورزشی ایران: ISKAST
 • نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزش ایران
 • عضو کمیته شورای پزشکی المپیک آسیا

متخصص ارتوپدی؛ فلوشیپ جراحی زانو، آرتروسکوپی و تروماتولوژی ورزشی


دکتر امین نوروزی
دکتر امین نوروزیدکترای فیزیوتراپی و معاون پزشکی باشگاه استقلال
دکتر امین نوروزی
دکتر امین نوروزیدکترای فیزیوتراپی و معاون پزشکی باشگاه استقلال
  دكتر امین نوروزی


دکتر هومن انگورانی
دکتر هومن انگورانیمعاون آموزشی و مسئول دستیاری دپارتمان پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر هومن انگورانی
دکتر هومن انگورانیمعاون آموزشی و مسئول دستیاری دپارتمان پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو هیات ممتحنه آزمون پره بورد و بورد تخصصی پزشکی ورزشی
 • رئیس دپارتمان پزشکی ورزشی ایفمارک
 • عضو کمیته تعیین سطح و امتحانات پزشکی فدراسیون فوتبال

متخصص پزشکی ورزشی


دکتر مهدی مقتدائی
دکتر مهدی مقتدائیمتخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران-فلوشیپ جراحی زانو
دکتر مهدی مقتدائی
دکتر مهدی مقتدائیمتخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران-فلوشیپ جراحی زانو
 • فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه ارتوپدی دپارتمان زانو-بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(

متخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران-فلوشیپ جراحی زانو-دانشگاه ماربورگ آلمان-


دکتر محمد رضا میناتور سجادی
دکتر محمد رضا میناتور سجادیرییس بخش ارتوپدی بیمارستان طالقانی
دکتر محمد رضا میناتور سجادی
دکتر محمد رضا میناتور سجادیرییس بخش ارتوپدی بیمارستان طالقانی
 • پزشک فدراسیون پزشکی ورزشی از سال 1391

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر بهار حسن میرزایی
دکتر بهار حسن میرزاییافسر پزشکی و کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا
دکتر بهار حسن میرزایی
دکتر بهار حسن میرزاییافسر پزشکی و کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا
  بهار حسن میرزایی
 • افسر پزشکی و کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا
 • رئیس دپارتمان تحقیقات و توسعه ی مرکز پزشکی ایفمارک
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی

متخصص پزشکی ورزشی


دکتر مجید حسن قمی
دکتر مجید حسن قمیعضو بورد تغذیه ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)
دکتر مجید حسن قمی
دکتر مجید حسن قمیعضو بورد تغذیه ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)
 • ادبیر هیئت مدیره نظام پزشکی تهران


دکتر خدیجه میرزایی
دکتر خدیجه میرزایی دانشیار دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر خدیجه میرزایی
دکتر خدیجه میرزایی دانشیار دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پژوهشگر برتر جوان در هجدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی


دکتر محمد صمدی
دکتر محمد صمدی 1. عضو بورد تغذیه ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)
دکتر محمد صمدی
دکتر محمد صمدی 1. عضو بورد تغذیه ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)
 • مسئول اسبق تغذیه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران


دکتر حسین حاجیانفر
دکتر حسین حاجیانفراستادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دکتر حسین حاجیانفر
دکتر حسین حاجیانفراستادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان


دکتر ارد ایروانی
دکتر ارد ایروانیرییس بورد تغذیه ورزشی و تمرینات ورزشی ایفمارک
دکتر ارد ایروانی
دکتر ارد ایروانیرییس بورد تغذیه ورزشی و تمرینات ورزشی ایفمارک
 • دبیر اجرایی ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)


دکتر توحید سیف برقی
دکتر توحید سیف برقیرییس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال
دکتر توحید سیف برقی
دکتر توحید سیف برقیرییس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال
 • دانشیار پزشکی ورزشی(دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • افسر پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا
 • عضو انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران


دکتر محمد حضوری
دکتر محمد حضوریدانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم
دکتر محمد حضوری
دکتر محمد حضوریدانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم
 • ریاست سابق کمیته تغذیه ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی
 • مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

- متخصص تغذیه و عضو هیات علمی


دکتر جلال الدین رزاز
دکتر جلال الدین رزاز رییس انجمن تغذیه ایران
دکتر جلال الدین رزاز
دکتر جلال الدین رزاز رییس انجمن تغذیه ایران
 • رییس انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران


دکتر فواد عسجدی
دکتر فواد عسجدی عضو هییت مدیره انجمن تغذیه ایران
دکتر فواد عسجدی
دکتر فواد عسجدی عضو هییت مدیره انجمن تغذیه ایران
 • دبیر بورد تغذیه ورزشی ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)


دکتر کیوان ملانوروزی
دکتر کیوان ملانوروزیرییس کمیته روانشناسی ورزشی ایفمارک
دکتر کیوان ملانوروزی
دکتر کیوان ملانوروزیرییس کمیته روانشناسی ورزشی ایفمارک
 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • روانشناس ورزشی
 • رییس کمیته روانشناسی ورزشی ایفمارک

روانشناس ورزشی


دکتر عبدالله قاسمی
دکتر عبدالله قاسمیدکتری رفتار حرکتی
دکتر عبدالله قاسمی
دکتر عبدالله قاسمیدکتری رفتار حرکتی
 • دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • دارای بیش از 70 مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی
 • مترجم 8 کتاب مرجع رفتار حرکتی
 • مدیر پژوهش فدراسیون فوتبال از سال 88 تا 94

دکتری رفتار حرکتی


دکتر داتیس خواجه ئیان
دکتر داتیس خواجه ئیاندکترای مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر داتیس خواجه ئیان
دکتر داتیس خواجه ئیاندکترای مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • محقق پسادکترا و مدرس دانشگاه آلبورگ دانمارک
 • مولف چندین مقاله و فصل کتاب معتبر در زمینه اقتصاد فوتبال
 • ، مدل‌های کسب و کار فوتبال
 • مدیریت هواداری و به ویژه «نظام‌های درگیرسازی مخاطب


آقای صادق درودگر
آقای صادق درودگررپیس سازمان اقتصادی ایران و عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران
آقای صادق درودگر
آقای صادق درودگررپیس سازمان اقتصادی ایران و عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران
 • مدرس کار آفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی و علمی کاربردی ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۶
 • مدیر عامل باشگاههای الکتریک دماوند ، بهمن ، کارگران ، ملوان ، نساجی ، تراکتورسازی رئیس بخش بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایران
 • سرپرست تیم ملی فوتسال ایران
 • معاون دبیر کل فدراسیون
 • نایب رپیس فوتسال آسیا ۱۳۸۲الی ۱۳۸۶
 • رپیس کمیته فوتسال ایران

رپیس سازمان اقتصادی ایران و عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران


دکتر علی مظاهری نژاد
دکتر علی مظاهری نژادرییس بخش پزشکی ورزشی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
دکتر علی مظاهری نژاد
دکتر علی مظاهری نژادرییس بخش پزشکی ورزشی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
 • دبیر علمی سمینار طب ورزشی سازمان نظام پزشکی
 • مسئول آموزش ایفمارک
 • رییس سابق کمیته پزشکی فدراسیون گلف

دکتری تخصصی پزشکی ورزشی


دکترنيما نكيسا
دکترنيما نكيسادكتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دانشگاه تهـران
دکترنيما نكيسا
دکترنيما نكيسادكتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دانشگاه تهـران
 • مدير مسؤل توسعه فوتبال پايه كشور
 • مسؤل مدارس و آكادمي هاي فوتبال
 • استاد دانشگاه
 • تأثير علم فيزيولوژي و حركات اصلاحي در فوتبال
 • اهميت تغذيه در فوتبال
 • داري مدرك مربيگري A آسيا

دكتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دانشگاه تهـران


دکتر احسان محمدی
دکتر احسان محمدی دکترای فرهنگ و ارتباطات
دکتر احسان محمدی
دکتر احسان محمدی دکترای فرهنگ و ارتباطات
 • کارشناس ارشد علوم اجتماعی
 • مجری و نویسنده رادیو و تلویزیون
 • مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری_ تحلیلی زیست‌بوم
 • عضو تحریریه روزنامه ایران ورزشی ، هفته‌نامه امیدجوان، عضو تحریریه سایت عصرایران، عضو موسس شورای فرهنگستان فوتبال ایران، دبیر تحریریه مجله دنیای فوتبال

دکترای فرهنگ و ارتباطات


دکتر سید عباس موسوی
دکتر سید عباس موسویقاضی دیوانعالی کشور
دکتر سید عباس موسوی
دکتر سید عباس موسویقاضی دیوانعالی کشور
 • 29 سال سابقه قضاوت
 • 8 سال عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و نایب رییس کمیته مزبور
 • مدرس دانشگاه به مدت 10 سال

دکتر در حقوق خصوصی


دکتر منصور رحمدل
دکتر منصور رحمدلدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشگاه تهران
دکتر منصور رحمدل
دکتر منصور رحمدلدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشگاه تهران
 • عضو هیأت علمی دانشگاه و دارای 23 سال سابقه تدریس در دانشگاه در زمینه حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری
 • تألیف چندین جلد کتاب در زمینه حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری
 • 22 سال سابقه وکالت دادگستری

دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشگاه تهران


دکترمحسن باقریان فرح آبادی
دکترمحسن باقریان فرح آبادیرئیس سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش¬های همگانی
دکترمحسن باقریان فرح آبادی
دکترمحسن باقریان فرح آبادیرئیس سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش¬های همگانی
 • مشاور ارشد مدیر عامل و مدیر بازاریابی باشگاه سایپا
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

• عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی


دکترسید محمد کاظم واعظ موسوی
دکترسید محمد کاظم واعظ موسویرئیس کمیسیون روانشناسی ورزشی کمیته ملی المپیک
دکترسید محمد کاظم واعظ موسوی
دکترسید محمد کاظم واعظ موسویرئیس کمیسیون روانشناسی ورزشی کمیته ملی المپیک
 • پست دکتری فیزیولوژی روانی حرکات انسان،
 • رئیس مرکز مشاوره و مهارتهای ذهنی آکادمی ملی المپیک
 • استاد دانشگاه

• دکتری روانشناسی


دکتر عباس رحیمی
دکتر عباس رحیمی دارای دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان
دکتر عباس رحیمی
دکتر عباس رحیمی دارای دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان
  عباس رحیمی
 • استاد تمام دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دارای 40 مقاله ISI / PubMed
 • علاقه شخصی وی فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی بویژه ACL،
 • آنالیز حرکت و الکترومیوگرافی


دکتر محمد حسین نجفی
دکتر محمد حسین نجفیمتخصص قلب و عروق
دکتر محمد حسین نجفی
دکتر محمد حسین نجفیمتخصص قلب و عروق
 • • فلوشیپ فوق تخصص آنژیوپلاستی
 • • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • • مدیر دپارتمان قلب ایفمارک


دکتر محمود اسلامیان
دکتر محمود اسلامیانهیت رییسه اتاق بازرگانی ایران
دکتر محمود اسلامیان
دکتر محمود اسلامیانهیت رییسه اتاق بازرگانی ایران
  محمود اسلامیان
 • مدیر عامل ذوب اهن اصفهان
 • مدیر عامل فولاد مبارکه
 • دکتری مدیریت صنعتی
 • نویسنده مقالات اقتصادی
 • عضو هیت امنا دانشگاه علوم پزشکی اصقهان
 • سه دوره هیت رییسه فدارسیون فوتبال
 • بنیان گذار تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان
 • بنیان گذار انجمن فولاد ایران


دکتر نویداله نوری
دکتر نویداله نوریفعالیت در کلینیک مشاوره ای رازی
دکتر نویداله نوری
دکتر نویداله نوریفعالیت در کلینیک مشاوره ای رازی
 • تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی
 • همکاری با مرکز بهداشت و روان دانشگاه علامه
 • تدریس در دانشگاه پیام نور
 • همکاری با مرکز خدمات روانشناختی آروین شگرف
 • عضو هیئت مدیره اولین انجمن روانشناسی در دانشگاه ازاد اسلامی


دکتر کاوه ستوده
دکتر کاوه ستودهمتخصص جراح عمومی
دکتر کاوه ستوده
دکتر کاوه ستودهمتخصص جراح عمومی
 • در سال 1385 با تیم فوتبال استقلال تهران
 • پزشک عمومی

متخصص جراح عمومی


آقای سهیل مهدی
آقای سهیل مهدیمدیر مجوز حرفه ائی ایران
آقای سهیل مهدی
آقای سهیل مهدیمدیر مجوز حرفه ائی ایران
 • مشاور تایید شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در امر استقرار الزامات مجوز حرفه ائی


دکتر جمشید نورشرق
دکتر جمشید نورشرقریاست کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
دکتر جمشید نورشرق
دکتر جمشید نورشرقریاست کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
 • عضو هیأت علمی دانشگاه
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • مدرّس درس حقوق قراردادها و آئین دادرسی مدنی
 • عضو سابق کمیته استیناف


دکتر علیرضا شهاب
دکتر علیرضا شهاب فیزیوتراپیست و دکترای آسیب شناسی ورزشی از دانشگاه تهران
دکتر علیرضا شهاب
دکتر علیرضا شهاب فیزیوتراپیست و دکترای آسیب شناسی ورزشی از دانشگاه تهران
 • عضو هیئت رییسه کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال
 • فیزیوتراپیست تیم ملی فوتبال در 17 سال گذشته
 • عضو هیئت علمی فدراسیون پرورش اندام و فدراسیون ورزش های همگانی
 • عضو دپارتمان پیشگیری از آسیب کمیته ملی المپیک
 • نایب رییس انجمن فیزیوتراپی ورزشی
 • • مدرس دانشگاه تهران


جناب آقای هوشنگ نصیر زاده
جناب آقای هوشنگ نصیر زاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل
جناب آقای هوشنگ نصیر زاده
جناب آقای هوشنگ نصیر زاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل
 • داور درجه ملی فوتبال ایرانه
 • رئیس کمیته حقوق و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال
 • مدیر عامل باشگاه گسترش فولاد و ماشین سازی تبریز
 • عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ
 • کارشناس ارشد حقوق بین الملل
 • مدیر نمونه ورزش کشور در سال 1397


دکتر حمیرا اسدی کاوان
دکتر حمیرا اسدی کاوانرئیس دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال
دکتر حمیرا اسدی کاوان
دکتر حمیرا اسدی کاوانرئیس دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال
 • رئیس دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال
 • مشاور ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به مدت 6 سال
 • مشاور معاونت بین الملل وزارت ورزش و جوانان به مدت 2 سال
 • هماهنگ کننده و مدیر اجرایی کمیته ملی المپیک به مدت 8 سال
 • همکاری با فدراسیون های مختلف ورزشی به عنوان مشاور و مدیر بین الملل در طول 25 سال


دکتر هومن مینونژاد
دکتر هومن مینونژادمدیر گروه بهداشت وطب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
دکتر هومن مینونژاد
دکتر هومن مینونژادمدیر گروه بهداشت وطب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
  هومن مینونژاد
 • دارای کارشناسی فیزیوتراپی
 • دارای بیش از 70 مقاله علمی داخلی و خارجی
 • مسئول تیم پزشکی تیم های ورزشی دانشگاه تهران در المپیادهای ورزشی دانشجویان کشور

دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی


دکترمحمدرضا محمودخانی
دکترمحمدرضا محمودخانیسرپرست آکادمی ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران
دکترمحمدرضا محمودخانی
دکترمحمدرضا محمودخانیسرپرست آکادمی ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران
 • سرپرست فنی کاروان پارالمپیک ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018

دانش آموخته دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی