کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

آخرین اخبار و جدیدترین اطلاعات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

122

با توجه به پیشرفت سریع علم و فناوری و تاثیر آن در جهت تغییر شیوه های مراقبت از ورزشکاران ، سومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک در تهران جایگاه بسیار مطلوبی برای به روزرسانی و اشتراک دانش علمی می باشد . این تبادل دانش و تخصص علمی در میان روابط دوستانه بین المللی که در درجه اول منجر به توسعه فوتبال در آسیا می شود ، گامی مناسب و رو به جلو در تقویت شبکه بین المللی از متخصصان و دوستان است .